แก้วน้ำใส

แก้วน้ำใส แก้วใส แก้วน้ำพรีเมี่ยม แก้วน้ำมีหูจับ

             แก้วน้ำใส แก้วใส ผลิตจากโรงงานส่งออก มีแบบให้เลือกมากมาย ทั้งแก้วน้ำแบบทั่วไป แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส คุณภาพดี หนา ไม่แตกง่าย พิมพ์สกรีนสี ได้ตั้งแต่ 1 สีขึ้นไป เนื้อสีติดทนเป็นสีนำเข้าจากต่างประเทศ รวมทั้งสามารถพิมพ์สีพิเศษ เช่น สีทอง สีม่วง ตามที่ต้องการได้ แก้วน้ำใส บรรจุตามมาตรฐานการส่งออก รับผลิตขั้นต่ำ ที่จำนวน 720 ใบ พร้อมสกรีนชื่อและโลโก้บริษัท สนใจสอบถามราคาและเงื่อนไขการสั่งแก้วน้ำ ที่ฝ่ายขายของบริษัท

 

แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส
M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.

 

แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส
M 1962 แก้วน้ำใสแบบสั้น ความจุ 222 ml. M 1962 แก้วน้ำใสแบบสั้น ความจุ 222 ml.
รหัสสินค้า M 1962
ความจุ 222 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 71.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 66.80 มม.
ความสูง 79.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 14.14 กก.
รหัสสินค้า M 1962
ความจุ 222 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 71.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 66.80 มม.
ความสูง 79.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 14.14 กก.

 

แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส      แก้วทรงสั้น แก้วทรงสูง แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำไม่มีหูจับ แก้วน้ำเนื้อใส
M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357 ml. M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357 ml.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.

 

แก้วน้ำใส แก้วน้ำของพรีเมี่ยม แก้วน้ำมีหูจับ แก้วน้ำของพรีเมี่ยม แก้วน้ำใส แก้วน้ำ แก้วพรีเมี่ยม แก้วมีหูจับ แก้วของชำร่วย แก้วของพรีเมี่ยม
M 1918 แก้วน้ำใส ความจุ 224 ml. M 1918 แก้วน้ำใส ความจุ 224 ml.
รหัสสินค้า M 1918
ความจุ 224 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 70.70 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51.20 มม.
ความสูง

81.70

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.74 กก.
รหัสสินค้า M 1918
ความจุ 224 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 70.70 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51.20 มม.
ความสูง

81.70

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.74 กก.

 

แก้วน้ำใส แก้วน้ำพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำ แก้วน้ำใสสกรีนโลโก้ แก้วน้ำใส แก้วน้ำพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำ แก้วน้ำใสสกรีนโลโก้ แก้วน้ำใส แก้วน้ำพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำ แก้วน้ำใสสกรีนโลโก้
1909 แก้วน้ำใส 9 Oz. (268 ml.) 1909 แก้วน้ำใส 9 Oz. (268 ml.) 1909 แก้วน้ำใส 9 Oz. (268 ml.)
รหัสสินค้า M 1909
ความจุ 268 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.66 กก.
รหัสสินค้า M 1909
ความจุ 268 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.66 กก.
รหัสสินค้า M 1909
ความจุ 268 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.66 กก.

 

แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม
M 5481 แก้วน้ำใส ของพรีเมี่ยม M 4146 แก้วน้ำใส ความจุ 364 ml.
รหัสสินค้า M 5481
ความจุ 278 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 78.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 62 มม.
ความสูง 92.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.36 กก.
รหัสสินค้า M 4146
ความจุ 364 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.50 มม.
ความสูง 105.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.06 กก.

 

แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม
M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.

 

แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม
M 4141 แก้วน้ำใส ความจุ 170 ml. M 4141 แก้วน้ำใส ความจุ 170 ml.
รหัสสินค้า M 4141
ความจุ 170 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 57.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง

86.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 12.83 กก.
รหัสสินค้า M 4141
ความจุ 170 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 57.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง

86.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 12.83 กก.

 

แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม
M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 4141 แก้วน้ำใส ความจุ 170 ml. M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357ml.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง

86.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 4141
ความจุ 170 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 57.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง

86.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 12.83 กก.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง

105.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.

 

แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม
M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 265 ml. M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 265 ml.
รหัสสินค้า   M 1917
ความจุ   265 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   69.80 มม.
ความสูง   83.80 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   16.04 กก.
รหัสสินค้า   M 1917
ความจุ   265 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   69.80 มม.
ความสูง   83.80 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   16.04 กก.

 

แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วน้ำใสมีหู แก้วน้ำ แก้วน้ำใสพรีเมี่ยม
M 1926 แก้วน้ำใส ความจุ 16 Oz. M 1919 แก้วน้ำใส ความจุ 9.5 Oz. M 1913 แก้วน้ำใส ความจุ 13 Oz.
รหัสสินค้า   M 1926
ความจุ   442 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   80.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   49 มม.
ความสูง   143.80 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   18.14 กก.
รหัสสินค้า   M 1919
ความจุ   280 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   64.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   60.60 มม.
ความสูง   122.80 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   19.61 กก.
รหัสสินค้า   M 1913
ความจุ   375 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   75.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   53.80 มม.
ความสูง   143.50 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   21 กก.

 

แก้วน้ำใส แก้วใส แก้วน้ำใส แก้วใส  แก้วน้ำใส แก้วใส
M 1909 แก้วน้ำใส 9 Oz. (268 ml.) M 1909 แก้วน้ำใส 9 Oz. (268 ml.) M 4148 แก้วน้ำใส ความจุ 308 ml.
รหัสสินค้า   M 4476
ความจุ   268 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   58 มม.
ความสูง   118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   17.66 กก.
รหัสสินค้า   M 1909
ความจุ   268 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   58 มม.
ความสูง   118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   17.66 กก.
รหัสสินค้า   M 4148
ความจุ   308 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว)   65.40/68.40 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว)   48.40/60.40 มม.
ความสูง   138.13 มม.
บรรจุ/กล่อง   6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง   25.85 กก.

 

M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 1960 แก้วน้ำใสแบบสั้น M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 263 ml.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 1960
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.12 กก.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.

 

M 5481 แก้วน้ำใส ของพรีเมี่ยม M 5478 แก้วน้ำใสทรงสูงปากกว้าง M 5477 แก้วน้ำใสทรงสูง
รหัสสินค้า M 5481
ความจุ 278 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 78.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 62 มม.
ความสูง 92.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.36 กก.
รหัสสินค้า M 5478
ความจุ 420 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 56.30/60.40 มม.
ความสูง 141.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.7 กก.
รหัสสินค้า M 5477
ความจุ 260 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 58.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51.50 มม.
ความสูง 148.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.59 กก.

 

M 5794 แก้วน้ำใส-ปาร์ตี้ M 1910 แก้วน้ำใส ความจุ 12 Oz. (348 ml.) M 1960 แก้วน้ำใสแบบสั้น
รหัสสินค้า M 5794
ความจุ 438 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 91 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 54 มม.
ความสูง 134.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.01 กก.
รหัสสินค้า M 1910
ความจุ 348 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.80 มม.
ความสูง 143.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.76 กก.
รหัสสินค้า M 1960
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.12 กก.

  

M 1899 แก้วน้ำใส ความจุ 195 ml. M 1924 แก้วน้ำใส ความจุ 287 ml. M 4148 แก้วน้ำใส ความจุ 308 ml.
รหัสสินค้า M 1899
ความจุ 195 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 69 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 46.20 มม.
ความสูง 95.20 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.06 กก.
รหัสสินค้า M 1924
ความจุ 287 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 81.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 62.10 มม.
ความสูง 89.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.55 กก.
รหัสสินค้า M 4148
ความจุ 308 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.40/68.40 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 48.40/60.40 มม.
ความสูง 138.13 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 25.85 กก.

 

M 4148 แก้วน้ำใส  ความจุ 308 ml. M 4148 แก้วน้ำใส  ความจุ 308 ml. M 4148 แก้วน้ำใส  ความจุ 308 ml.
รหัสสินค้า M 4148
ความจุ 308 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.40/68.40 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 48.40/60.40 มม.
ความสูง 138.13 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 25.85 กก.
รหัสสินค้า M 4148
ความจุ 308 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.40/68.40 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 48.40/60.40 มม.
ความสูง 138.13 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 25.85 กก.
รหัสสินค้า M 4148
ความจุ 308 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.40/68.40 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 48.40/60.40 มม.
ความสูง 138.13 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 25.85 กก.

 

M 1912 แก้วน้ำใส ความจุ 293 ml. M 1909 แก้วน้ำใส ความจุ 253 ml. M 1909 แก้วน้ำใส ความจุ 253 ml.
รหัสสินค้า M 1912
ความจุ 293 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 66.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง 136.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 20.84 กก.
รหัสสินค้า M 1909
ความจุ 253 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.66 กก.
รหัสสินค้า M 1909
ความจุ 253 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.66 กก.

 

M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 263 ml. M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 9 Oz.  ความสูง 263 ml.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.

 

M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 263 ml. M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 263 ml. M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 263 ml.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.

  

M 1921 แก้วน้ำใส ความจุ 262 ml. M 1921 แก้วน้ำใส ความจุ 262 ml. M 1921 แก้วน้ำใส ความจุ 262 ml.
รหัสสินค้า M 1921
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.94 กก.
รหัสสินค้า M 1921
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.94 กก.
รหัสสินค้า M 1921
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.94 กก.

 

M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 4141 แก้วน้ำใส ความจุ 170 ml.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 4141
ความจุ 170 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 57.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 12.83 กก.

 

M 1960 แก้วน้ำใสแบบสั้น ความจุ 262 ml. M 1962 แก้วน้ำใสแบบสั้น ความจุ 222 ml. M 1962 แก้วน้ำใสแบบสั้น ความจุ 222 ml.
รหัสสินค้า M 1960
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.12 กก.
รหัสสินค้า M 1962
ความจุ 222 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 71.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 66.80 มม.
ความสูง 79.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 14.14 กก.
รหัสสินค้า M 1962
ความจุ 222 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 71.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 66.80 มม.
ความสูง 79.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 14.14 กก.

 

M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357 ml. M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357 ml. M 4475 แก้วน้ำใส ความจุ 279 ml.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.
รหัสสินค้า M 4475
ความจุ 279 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 81.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 62.10 มม.
ความสูง 89.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.57 กก.

 

M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357 ml. M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357ml. M 4141 แก้วน้ำใส ความจุ 170 ml.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.
รหัสสินค้า M 4141
ความจุ 170 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 57.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 12.83 กก.

 

M 1910 แก้วน้ำใส ความจุ 348 ml. M 1927 แก้วน้ำใส ความจุ 442 ml. M 1927 แก้วน้ำใส ความจุ 442 ml.
รหัสสินค้า M 1910
ความจุ 348 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.80 มม.
ความสูง 143.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.76 กก.
รหัสสินค้า M 1927
ความจุ 442 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.50 มม.
ความสูง 154.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.93 กก.
รหัสสินค้า M 1927
ความจุ 442 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.50 มม.
ความสูง 154.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.93 กก.

 

 
M 1913 แก้วน้ำใส ความจุ 375 ml. M 1913 แก้วน้ำใส ความจุ 375 ml. M 1913 แก้วน้ำใส ความจุ 375 ml.
รหัสสินค้า M 1913
ความจุ 375 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 75.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 143.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21 กก.
รหัสสินค้า M 1913
ความจุ 375 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 75.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 143.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21 กก.
รหัสสินค้า M 1913
ความจุ 375 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 75.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 143.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21 กก.

 

M 1913 แก้วน้ำใส 375 ml. M 1926 แก้วน้ำใส ความจุ 442 ml. M 1919 แก้วน้ำใส ความจุ 280 ml.
รหัสสินค้า M 1913
ความจุ 375 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 75.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 143.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21 กก.
รหัสสินค้า M 1926
ความจุ 442 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49 มม.
ความสูง 143.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.14 กก.
รหัสสินค้า M 1919
ความจุ 280 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 64.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 60.60 มม.
ความสูง 122.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.61 กก.

 

M 1919 แก้วน้ำใส ความจุ 280 ml. M 1919 แก้วน้ำใส ความจุ 280 ml. M 1923 แก้วน้ำใส ความจุ 345 ml.
รหัสสินค้า M 1919
ความจุ 280 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 64.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 60.60 มม.
ความสูง 122.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.61 กก.
รหัสสินค้า M 1919
ความจุ 280 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 64.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 60.60 มม.
ความสูง 122.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.61 กก.
รหัสสินค้า M 1923
ความจุ 345 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 47.20 มม.
ความสูง 133.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.12 กก.

 

M 1900 แก้วน้ำใส ความจุ 282 ml. M 1900 แก้วน้ำใส ความจุ 282 ml.
รหัสสินค้า M 1900
ความจุ 282 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 50.80 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.27 กก.
รหัสสินค้า M 1900
ความจุ 282 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 50.80 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.27 กก.

 

M 1918 แก้วน้ำไส ความจุ 224 ml. M 1918 แก้วน้ำไส ความจุ 224 ml.
รหัสสินค้า M 1918
ความจุ 224 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 70.70 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51.20 มม.
ความสูง

81.70

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.74 กก.
รหัสสินค้า M 1918
ความจุ 224 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 70.70 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51.20 มม.
ความสูง

81.70

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.74 กก.

 

M 4477 แก้วน้ำใส แบบปากกว้าง M 4476 แก้วน้ำใส 306 ml. M 4147 แก้วน้ำใส 265.5 ml.
รหัสสินค้า M 4477
ความจุ 345 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 93.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 61.50 มม.
ความสูง 96.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 20.27 กก.
รหัสสินค้า M 4476
ความจุ 306 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 82.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 61.90/66.90 มม.
ความสูง 92.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.89 กก.
รหัสสินค้า M 4147
ความจุ 265.5 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 66.80 มม.
ความสูง 85.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.48 กก.

 

M 4146 แก้วน้ำใส ความจุ 364 ml. M 4146 แก้วน้ำใส ความจุ 364 ml. M 4141 แก้วน้ำใส ความจุ 170 ml.
รหัสสินค้า M 4146
ความจุ 364 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.50 มม.
ความสูง 105.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.06 กก.
รหัสสินค้า M 4146
ความจุ 364 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.50 มม.
ความสูง 105.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.06 กก.
รหัสสินค้า M 4141
ความจุ 170 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 57.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 12.83 กก.

 

M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml. M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357 ml. M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 263 ml.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.

 

M 1926 แก้วน้ำใส ความจุ 442 ml. M 1919 แก้วน้ำใส ความจุ 280 ml. M 1910 แก้วน้ำใส ความจุ 348 ml.
รหัสสินค้า M 1926
ความจุ 442 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49 มม.
ความสูง 143.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.14 กก.
รหัสสินค้า M 1919
ความจุ 280 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 64.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 60.60 มม.
ความสูง 122.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.61 กก.
รหัสสินค้า M 1910
ความจุ 348 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.80 มม.
ความสูง 143.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.76 กก.

 

M 1915 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 63 ml. M 1916 แก้วน้ำใสทรงสั้น ความจุ 189 ml. M 1917 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 263 ml. M 1918 แก้วน้ำใส ทรงสั้น
รหัสสินค้า M 1915
ความจุ 63 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 46.20 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 42.80 มม.
ความสูง

56.30

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/144 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 11.8 กก.
รหัสสินค้า M 1916
ความจุ 189 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 77.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 46.80 มม.
ความสูง

80.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 11.54 กก.
รหัสสินค้า M 1917
ความจุ 263 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง

83.80

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.04 กก.
รหัสสินค้า M 1918
ความจุ 224 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 70.70 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51.20 มม.
ความสูง

81.70

มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.74 กก.

 

M 1920 แก้วน้ำใส ความจุ 293 ml. M 1921 แก้วน้ำใส ความจุ 262 ml. M 1922 แก้วน้ำใส ความจุ 357 ml. M 1924 แก้วน้ำใส ความจุ 287 ml.
รหัสสินค้า M 1920
ความจุ 293 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 77.20 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51.20 มม.
ความสูง 89.20 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.45 กก.
รหัสสินค้า M 1921
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.94 กก.
รหัสสินค้า M 1922
ความจุ 357 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.19 กก.
รหัสสินค้า M 1924
ความจุ 287 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 81.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 62.10 มม.
ความสูง 89.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.55 กก.

 

M 1925 แก้วน้ำใส ทรงสั้น M 1928 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 75 ml. M 1929 แก้วน้ำใส ทรงสั้น ความจุ 245 ml. M 1962 แก้วน้ำใสแบบสั้น
รหัสสินค้า M 1925
ความจุ 136 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 63.20 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 39.20 มม.
ความสูง 77.70 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/144 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17 กก.
รหัสสินค้า M 1928
ความจุ 75 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 51.20 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 47.20 มม.
ความสูง 60.20 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/144 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17 กก.
รหัสสินค้า M 1929
ความจุ 245 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 69.80 มม.
ความสูง 83.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.71 กก.
รหัสสินค้า M 1962
ความจุ 222 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 71.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 66.80 มม.
ความสูง 79.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 14.14 กก.

 

M 1960 แก้วน้ำใสแบบสั้น M 1961 แก้วน้ำใส ความจุ 348 ml. M 4142 แก้วน้ำใส ความจุ 303 ml.
รหัสสินค้า M 1960
ความจุ 262 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.60 มม.
ความสูง 95.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.21 กก.
รหัสสินค้า M 1961
ความจุ 348 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 105.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 23.63 กก.
รหัสสินค้า M 4142
ความจุ 303 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.80/83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.40/78.20 มม.
ความสูง 86.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.35 กก.

 

M 4145 แก้วน้ำใส ความจุ 264 ml. M 4146 แก้วน้ำใส ความจุ 364 ml. M 4147 แก้วน้ำใส ความจุ 265.5 ml. M 4014 แก้วน้ำใสปากบาน
รหัสสินค้า M 4145
ความจุ 264 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 79 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 51 มม.
ความสูง 97 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19 กก.
รหัสสินค้า M 4146
ความจุ 364 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.50 มม.
ความสูง 105.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.06 กก.
รหัสสินค้า M 4147
ความจุ 265.5 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 76.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 66.80 มม.
ความสูง 85.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.48 กก.
รหัสสินค้า M 4014
ความจุ 234 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 83.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49.80 มม.
ความสูง 87.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.95 กก.

 

M 1898 แก้วน้ำใส ความจุ 238 ml. M 1899 แก้วน้ำใส ความจุ 195 ml. M 1900 แก้วน้ำใส ความจุ 282 ml. M 1901 แก้วน้ำใส ทรงสั้น
รหัสสินค้า M 1898
ความจุ 238 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 70.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 57.50 มม.
ความสูง 93.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.69 กก.
รหัสสินค้า M 1899
ความจุ 195 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 69 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 46.20 มม.
ความสูง 95.20 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 13.06 กก.
รหัสสินค้า M 1900
ความจุ 282 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 50.80 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.27 กก.
รหัสสินค้า M 1901
ความจุ 166 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 64.70 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 47.80 มม.
ความสูง 84.20 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.85 กก.

 

M 1909 แก้วน้ำใส ความจุ 268 ml. M 1910 แก้วน้ำใส ความจุ 348 ml. M 1912 แก้วน้ำใส ความจุ 293 ml. M 1913 แก้วน้ำใส ความจุ 375 ml.
รหัสสินค้า M 1909
ความจุ 268 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58 มม.
ความสูง 118.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 17.66 กก.
รหัสสินค้า M 1910
ความจุ 348 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.80 มม.
ความสูง 143.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21.76 กก.
รหัสสินค้า M 1912
ความจุ 293 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 66.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 55.80 มม.
ความสูง 136.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 20.84 กก.
รหัสสินค้า M 1913
ความจุ 375 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 75.50 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 53.80 มม.
ความสูง 143.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 21 กก.

 

M 1914 แก้วน้ำใส M 1919 แก้วน้ำใส M 1923 แก้วน้ำใส M 1926 แก้วน้ำใส
รหัสสินค้า M 1914
ความจุ 259.5 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 67.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 47.80 มม.
ความสูง 132.50 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.33 กก.
รหัสสินค้า M 1919
ความจุ 280 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 64.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 60.60 มม.
ความสูง 122.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 19.61 กก.
รหัสสินค้า M 1923
ความจุ 345 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 47.20 มม.
ความสูง 133.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 22.12 กก.
รหัสสินค้า M 1926
ความจุ 442 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 80.30 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 49 มม.
ความสูง 143.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 18.14 กก.

 

   
M 1927 แก้วน้ำใส M 1959 แก้วน้ำใส M 4144 แก้วน้ำใส  M 4148 แก้วน้ำใส  
รหัสสินค้า M 1927
ความจุ 442 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 58.50 มม.
ความสูง 154.80 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/48 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 16.93 กก.
รหัสสินค้า M 1959
ความจุ 284 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 68.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 50.30 มม.
ความสูง 132.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 20.53 กก.
รหัสสินค้า M 4144
ความจุ 333 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 73.80 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 47.20 มม.
ความสูง 133.30 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 23.67 กก.
รหัสสินค้า M 4148
ความจุ 308 ml.
ความกว้าง(ปากแก้ว) 65.40/68.40 มม.
ความกว้าง(ก้นแก้ว) 48.40/60.40 มม.
ความสูง 138.13 มม.
บรรจุ/กล่อง 6/72 กล่อง
น้ำหนัก/1 ลัง 25.85 กก.

 

 

 

   

 

  


  

Visitors: 36,441