วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อสินค้า 

 • โทร. 02-979-9965 
 • มือถือ 086-753-4036 , 081-372-4200
 • E-mail : basicholiday@gmail.com
 • Line : @basicholiday 

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น.

 

 การจัดส่งสินค้า

 • หลังจากปรู๊ฟงาน สินค้าจัดส่งได้ ภายใน 7-30 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่สั่งซื้อ
 • ลูกค้าใน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล บริการจัดส่งให้ฟรี
 • ลูกค้าต่างจังหวัด จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง (คิดค่าขนส่งตามจริง)
 
 

          บริษัทเป็นผู้ประกอบการผลิต ของพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของที่ระลึก ซึ่งเป็นการผลิตตามแบบที่ลูกค้าได้กำหนดขึ้น และจะมีการส่งแบบให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ลูกค้าเซ็นต์รับรองความ ถูกต้องของชิ้นงานตัวอย่าง ฉะนั้นการยกเลิกคำสั่งซื้อ จึงอาจจะมีขึ้นในกรณีสินค้าไม่ตรงตามรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้ ลูกค้าได้เปิดใบสั่งซื้อมาแล้ว แต่ได้เกิดเปลี่ยนใจ ก่อนถึงขั้นตอนการผลิต ในกรณีที่บริษัท ได้ขึ้นตัวอย่างชิ้นงานเพื่อให้ลูกค้ารับรอง ก่อนการผลิตจริง เมื่อลูกค้าเปลี่ยนใจยกเลิกคำสั่งซื้อ บริษัทจะเรียกเก็บค่าชิ้นงานตัวอย่าง มูลค่าการจัดเก็บนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน แต่ละชิ้นงานจะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน บริษัทจะคืนค่าสินค้า หลังจากหักตัวอย่างสินค้าหรือ ค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น 

 

หากลูกค้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อมายังบริษัท โทรศัพท์ 02-979-9965 หรือทาง E-mail : basicholiday@gmail.com 

 

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • เมื่อถึงกำหนดการจัดส่งสินค้า บริษัทฯจะแจ้งนัดหมายล่วงหน้า และจะเรียกเก็บเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือเมื่อส่งมอบสินค้า
 • บริษัทฯจัดรถส่งสินค้า วันละ 1 รอบ หากจัดส่งไม่ทันในวันที่กำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
 • ในกรณีที่ยอดสั่งซื้อ ไม่ถึง 3,000 บาท ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าเอง เว้นแต่จะได้ตกลงเพิ่มเติมในเรื่องค่าขนส่ง

 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ลูกค้าระบุขนส่งที่เคยใช้บริการได้ หรือ จะใช้บริการขนส่งที่บริษัทใช้อยู่
 • ส่งทาง EMS โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เมื่อจัดส่งทาง EMS บริษัทจะแจ้งหมายเลขจัดส่งให้ท่านทราบ

เงื่อนไขความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว หากเป็นบริษัท ขนส่งพัสดุเอกชน บริษัทรับขนส่งดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการขนส่ง 

 

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าให้เรียบร้อย หากท่านพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้า ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น บริษัทขนส่งหรือพัสดุลงทะเบียนไปรษณีย์ หรือ EMS ซึ่งบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเดิม เมื่อตอนที่ท่านรับสินค้ามาเอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่าง อยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้   

 

 

 

กรุณาติดต่อบริษัท เบสิกฮอลิเดย์ จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ท่านได้เคยติดต่อไว้แล้ว โทร.02-979-9965 

 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับคืน สินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น แต่ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้า พร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น  
 

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.basicholiday.com บริษัทฯรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

 • บริษัท เบสิกฮอลิเดย์ จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ที่ท่านได้ติดต่อไว้แล้ว โทร. 02-979-9965 
 • เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียหายจากการใช้งานปกติ โดยบริษัทจะดำเนินการดังนี้
  • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
  • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
  • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตไปแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
Visitors: 94,430