นโยบายการคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าให้เรียบร้อย หากท่านพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้า ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
  • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯ โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น บริษัทขนส่งหรือพัสดุลงทะเบียนไปรษณีย์ หรือ EMS ซึ่งบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
  • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนเดิม เมื่อตอนที่ท่านรับสินค้ามาเอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่าง อยู่ครบ
  • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

 

กรุณาติดต่อบริษัท เบสิกฮอลิเดย์ จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ท่านได้เคยติดต่อไว้แล้ว โทร.02-979-9965 

 

 

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด ส่งสินค้าไม่ตรงกับรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับคืน สินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว
  • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น แต่ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้า พร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
Visitors: 94,427