ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ

ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระติกน้ำ

  

P 3398 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำทรงขวดพร้อมเหยือกน้ำ บรรจุกล่อง P 3397 ชุดกิฟต์เซ็ทแก้วน้ำทรงสูงและถ้วยน้ำสแตนเลส บรรจุกล่อง

 

P 3386 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำพร้อมแก้วน้ำ 2 ใบ บรรจุกล่อง

 

P 3385 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำพร้อมแก้วน้ำ 1 ใบ บรรจุกล่อง P 3382 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำพร้อมแก้วน้ำ บรรจุกล่อง

 

P 3383 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำพร้อมแก้วน้ำสแตนเลส บรรจุกล่อง

 

            
P 3380 ชุดกิฟต์เซ็ทกระบอกน้ำ พร้อมแก้วน้ำสแตนเลส บรรจุกล่อง

 

P 3384 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำพร้อมเหยือกน้ำหูจับ บรรจุกล่อง

 

P 3381 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำพร้อมแก้วน้ำ 2 ใบ บรรจุกล่อง P 3379 ชุดกิฟต์เซ็ทกระบอกน้ำทรงขวด พร้อมแก้วน้ำ 1 ใบ บรรจุกล่อง

 

P 3378 ชุดกิฟต์เซ็ทแก้วน้ำสแตนเลสคู่ บรรจุกล่อง P 3377 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำสแตนเลสคู่ บรรจุกล่อง

 

P 3376 ชุดกิฟต์เซ็ทกระบอกน้ำพร้อมแก้วน้ำทรงสูง บรรจุกล่อง P 3375 ชุดกิฟต์เซ็ทกระบอกน้ำพร้อมแก้วน้ำทรงสูง บรรจุกล่อง

 

P 3374 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำและแก้วน้ำสแตนเลส บรรจุกล่อง P 3373 ชุดกิฟต์เซ็ทกระติกน้ำและเหยือกน้ำ บรรจุกล่อง

 

P 3372 ชุดกิฟต์เซ็ทกระบอกน้ำคู่ บรรจุในกล่อง

 

                                                                                            P 3337 กิ๊ฟท์เซ็ตแก้วน้ำสแตนเลส-เดี่ยว มีผ้าซาติน ขนาดแก้ว 7x19.5 ซม. (ปาก 9.8 ซม.)

 

                                                                                                    P 3336 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ตกระติกน้ำพร้อมแก้วน้ำสแตนเลส มีผ้าซาติน สีชมพู(ทอง)

 

 
P 3335 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ตกระติกน้ำพร้อมแก้วน้ำสแตนเลส มีผ้าซาติน สีสแตนเลส  

 

P 3178 ชุดกิ๊ฟเซ็ทขวดน้ำและแก้วน้ำสแตนเลส

 

P 3107 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำ-คู่ บรรจุกล่องสีเงิน ไม่มีผ้าซาติน P 3106 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำ-คู่ บรรจุกล่องสีเงิน มีผ้าซาติน
ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม. ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม.

  

P 3105 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำ-คู่ บรรจุกล่องสีเงิน ไม่มีผ้าซาติน P 3104 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำ-คู่ บรรจุกล่องสีเงิน มีผ้าซาติน
ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม. ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม.

 

P 3103 กระติกน้ำแบบเดี่ยวบรรจุกล่องกิ้ฟท์สีเงิน ไม่มีผ้าซาติน   
P 3102 กระติกน้ำแบบเดี่ยวบรรจุกล่องกิ้ฟท์สีเงิน มีผ้าซาติน  
 ขนาดกล่อง 13x31x7 ซม.  ขนาดกล่อง 13x31x7 ซม.

 

P 3099 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำ-คู่ บรรจุกล่องสีเงิน ไม่มีผ้าซาติน ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม.

 

 
 P 3098 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำ-คู่ บรรจุกล่องสีเงิน มีผ้าซาติน ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม.

 

P 3083 ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำสแตนเลส 2 ใบ

 

P 2969 ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระติกน้ำสแตนเลส+ขวดน้ำพลาสติก

   

P 2959 ชุดของขวัญกระติกน้ำสแตนเลสและกระบอกน้ำสแตนเลส P 2959 ชุดของขวัญกระติกน้ำสแตนเลสและกระบอกน้ำสแตนเลส
ขนาดกล่อง 10x12.25x3.5 นิ้ว ขนาดกล่อง 10x12.25x3.5 นิ้ว

 

                                                                                        P 2957 ชุดของขวัญกระติกน้ำสแตนเลสและกระบอกน้ำสแตนเลส  ขนาดกล่อง 10x12.25x3.5 นิ้ว

 

P 2952 ชุด Giftset กระบอกน้ำและถ้วยสแตนเลส P 2858 ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระติกน้ำและกระบอกน้ำ

 

P 2746 ชุดกิ๊ฟเซ็ตกระติกน้ำไม่มีผ้ารอง 400 ml. + 200 ml. P 2745 ชุดกิ๊ฟเซ็ตกระติกน้ำมีผ้ารอง 400 ml. + 200 ml.
ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม. ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม.

 

P 2658 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ 500 ml. 2 ใบ มีผ้ารองในกล่อง

 

P 2655 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ 350 ml. 2 ใบ P 2654 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ 350 ml. 2 ใบ
สีเงินและสีนาก ไม่มีผ้ารองในกล่อง  ขนาดกล่อง 8.5x12x3.25 นิ้ว สีเงินและสีนาก มีผ้ารองในกล่อง  ขนาดกล่อง 8.5x12x3.25 นิ้ว

 

P 2654 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ 350 ml. 2 ใบ
สีเงินและสีนาก มีผ้ารองในกล่อง  ขนาดกล่อง 8.5x12x3.25 นิ้ว

 

P 2652 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ 350 ml. 2 ใบ P 2651 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ 500 ml.
สีทองและสีเงิน มีผ้ารองในกล่อง ไม่มีผ้ารองในกล่อง
ขนาดกล่อง 8.5x12x3.25 นิ้ว  

 

P 2650 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ P 2649 ชุดกิ๊ฟเซ้ตกระติกน้ำ
470 ml.+350 ml. ไม่มีผ้ารองในกล่อง 470 ml.+350 ml. มีผ้ารองในกล่อง

 

P 2648 ชุดกิ๊ฟเซ็ตกระติกน้ำสแตนเลส P 2330 ชุดกิ๊ฟเซ็ตกระติกน้ำสแตนเลส
350 ml.+280 ml. มีผ้า Pearl Cloth 320 ml.+220 ml.
 ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม. มีผ้ารองในกล่อง

 

P 2647 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ตกระติกน้ำ P 2647 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ตกระติกน้ำ
320 ml.+ 220 ml. ไม่มีผ้ารองในกล่อง 320 ml.+ 220 ml. ไม่มีผ้ารองในกล่อง

 

P 2646 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ตกระติกน้ำ P 2646 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ตกระติกน้ำ
320 ml.+220 ml. 320 ml.+220 ml.
มีผ้ารอง ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม.  มีผ้ารอง ขนาดกล่อง 22x30.5x8.2 ซม.

 

P 2331 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำร้อนพร้อมถ้วยสแตนเลส  ขนาดกล่อง 8.5x12x3.25 นิ้ว P 2335 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำสแตนเลส 350 ml.+260ml. ไม่มีผ้า

 

P 2334 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกสแตนเลส  350 ml.+260 ml. มีผ้า P 2329 ชุดกิ๊ฟท์เซ็ทกระติกน้ำร้อนพร้อมถ้วยสแตนเลสมือจับ  ขนาดกล่อง 8.5x12x3.25 นิ้ว

 

P 2328 กระติกน้ำในกล่องกิ๊ฟท์เซ็ท  ขนาดกล่อง 5x12x2.75 นิ้ว

 

P 2310 ชุด Giftset กระติก+ถ้วยสแตนเลสมีหูจับ ขนาดกล่อง 9x12.25x3 นิ้ว P 2310 ชุด Giftset กระติก+ถ้วยสแตนเลสมีหูจับ ขนาดกล่อง 9x12.25x3 นิ้ว

 

P 2233  ชุด Giftset  กระติกน้ำและถ้วยน้ำแสตนเลส  ขนาดกล่อง 3.5x10x12.2 นิ้ว P 2221  ชุดกิ๊ฟเซทกระติกน้ำและถ้วยสแตนเลส 3 ชิ้น

 

P 2081 ชุดกิ๊ฟเซทกระเป๋าดำ 3 ชิ้น ขนาดกล่อง 6.1x10.6x3.1 นิ้ว P 2082 ชุดกิ๊ฟเซทกล่องไดคัท 3 ชิ้น  ขนาดกล่อง 8x11x3 นิ้ว

 

P 1901 กระติกน้ำพร้อมถ้วยสแตนเลสมีหู P 1901 กระติกน้ำพร้อมถ้วยสแตนเลสมีหู

 

P 1790 ชุดกิ๊ฟเซ็ท 619 มีหูจับ มีผ้าซาติน

 

P 1789 ชุดกิ๊ฟเซ็ท 619 มีหูจับ ไม่มีผ้าซาติน P 1789 ชุดกิ๊ฟเซ็ท 619 มีหูจับ ไม่มีผ้าซาติน

 

P 1784 ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระติกน้ำร้อนและแก้วหูจับ P 1784 ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระติกน้ำร้อนและแก้วหูจับ

 

 

P 1783 ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระติกน้ำร้อนและแก้วหูจับ+ผ้าซาติน  P 1783 ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระติกน้ำร้อนและแก้วหูจับ+ผ้าซาติน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 97,235