แผ่นรองเขียนหุ้มหนัง

M 2741  แผ่นรองเขียนหุ้มหนัง  M 2742  แผ่นรองเขียนหุ้มหนัง
***ขนาด 15 x 20  ซม.  หนัง PU มีแผ่นแม่เหล็กดูดทับเอกสาร  ***หนัง PU มีแผ่นหนังสำหรับแนบเอกสาร ขนาด 26 * 60 cm.
สำหรับราคาขึ้นอยู่กับจำนวน สำหรับราคาขึ้นอยู่กับจำนวน
      
M 2743  แผ่นรองเขียนหุ้มหนัง ขนาด A4 M 1184  แผ่นรองเขียนทำจากหนัง  M 2744  แผ่นรองบิลหุ้มหนัง
 ***หนัง PU คาดหัวด้วยแผ่นหนังสำหรับสอด                    ***วัสดุหนัง PU  มีแผ่นแม่เหล็กดูดทับ
เอกสาร ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน                              เอกสารสำหรับราคาขึ้นอยู่กับจำนวน

 

 

 

Visitors: 97,234