สมุดปกหนังแบบอื่นๆ

***ขั้นต่ำในการผลิต 300 เล่ม

 

 
  M 4469 ตัวอย่างงานผลิต-ปกใส่ประกาศนียบัตร

 

M 4437 แฟ้มเอกสารปกพลาสติก มีไส้ใน-Kirin Ichiban M 4437 แฟ้มเอกสารปกพลาสติก มีไส้ใน-Kirin Ichiban  ขนาด 9.75x12.5 นิ้ว

 

M 3332 สมุดใส่พาสปอร์ตปกหนัง-Pilanta spa resort M 3332 สมุดใส่พาสปอร์ตปกหนัง-Pilanta spa resort
ขนาด 4 x 5.5  นิ้ว  

 

M 3331 สมุดใส่พาสปอร์ตปกหนัง-สีน้ำตาล M 3331 สมุดใส่พาสปอร์ตปกหนัง-สีน้ำตาล
ขนาด 4 x 5.5  นิ้ว  

 

M 3330 สมุดใส่พาสปอร์ตปกหนัง-สีเขียว M 3330 สมุดใส่พาสปอร์ตปกหนัง-สีเขียว
ขนาด 4 x 5.6  นิ้ว  

 

M 2733  กล่องหนังพร้อมปากกา M 2734  สมุดปกหนังใส่ Bank Book
  ***ปกเป็นหนังลายลิ้นจี่ มีสายคาดกระดุมแม่เหล็ก
  ปกมีความยืดหยุ่น ภายในมีซองพลาสติกเนื้อหนา 4 คู่
  สามารถใส่สมุดบัญชีสูงสุดถึง 16 เล่ม
  สำหรับราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและรูปแบบ
M 2735  สมุดปกหนังใส่ Bank Book M  2736  สมุดปกหนังใส่สมุดเช็ค
***ปกเป็นหนังลายจรเข้ มีสายคาดกระดุมแม่เหล็ก  
ปกมีความยืดหยุ่น ภายในมีซองพลาสติกเนื้อหนาจำนวน 4 คู่  
สามารถใส่สมุดบัญชีสูงสุดถึง 16 เล่ม  
สำหรับราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและรูปแบบ   
M 2745  สมุดเก็บเช็คปกหนัง M 2748  แฟ้มเช็คบิลปกหนัง
 ***วัสดุปกหนัง PU เกรด A ภายในสามารถมีช่องใส่การ์ด และ 

***ปกหนัง PU ภายในฝั่งด้านมีมุมสอดเอกสาร 2 มุม ด้านขวา

เอกสารอื่น ๆ มีช่องเสียบปากกา  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน มีแผ่นหนังคาดด้านบนสำหรับสอดเอกสาร และมีช่องเสียบปากกา
  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน 
M 2761  ซองใส่การ์ดปกหนังแบบกระดุมแม่เหล็ก M 2762  ซองใส่การ์ดปกหนังแบบเชือกผูก
***ปกหนังลายลิ้นจี่ มีกระดุมแม่เหล็ก ภายในมีซองพลาสติกเนื้อหนาอย่างดี ปกหนัง PU ลายลิ้นจี่ มีเชือกผูก ภายในมีซองพลาสติกเนื้อหนา
จำนวน 9 คู่  สำหรับใส่การ์ดสูงสุดถึง 18 ใบ จำนวน 9 คู่  สำหรับใส่การ์ดสูงสุดถึง 18 ใบ


M2775  แฟ้มสมุดคู่มือรถ 
 ***ปกหนัง PU เกรด A มีสายคาดติดกระดุมแม่เหล็ก ภายในมีช่องใส่ คู่มือรถแบบขยายข้าง, มีช่องนามบัตร, ช่องใส่การ์ดต่าง ๆ 
ราคาขึ้นอยู่กับจำนวน 
M 1174  กระเป๋าหนังใส่บัตรเครดิต- M 1174  กระเป๋าหนังใส่บัตรเครดิต- M 1174  กระเป๋าหนังใส่บัตรเครดิต-ไม่รวมปากกา
ไม่รวมปากกา ไม่รวมปากกา ขนาด  4 x 7  นิ้ว
ขนาด  4 x 7  นิ้ว ขนาด  4 x 7  นิ้ว  
M 1174  กระเป๋าหนังใส่บัตรเครดิต-ไม่รวมปากกา M 1174  กระเป๋าหนังใส่บัตรเครดิต-ไม่รวมปากกา
ขนาด  4 x 7  นิ้ว ขนาด  4 x 7  นิ้ว
M 1175  ปกหนังใส่สมุดเช็ค
ขนาด 10 x 4.5  นิ้ว
M 1175  ปกหนังใส่สมุดเช็ค
ขนาด 10 x 4.5  นิ้ว

 

 

 

 

Visitors: 97,229