แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด

แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด แฟลชไดร์ฟ แฮนดี้ไดร์ฟ ธัมบ์ไดร์ฟ รับสกรีนโลโก้ 

            แฟลชไดร์ฟ Flash Drive เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้พกพา โดยแฟลชไดร์ฟ จะเก็บข้อมูลเหมือนฮาร์ดดิสก์ มีขนาดความจุแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขนาด 4 GB, 8 GB, 16 GB เป็นต้น แฟลชไดร์ฟ Flash Drive เรียกได้หลายชื่อเช่น แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ เป็นต้น
         ในขณะนี้ แฟลชไดร์ฟ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยใช้ในงาน พรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของขวัญ ของรางวัล ในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ โดยสามารถสกรีนชื่อหรือโลโก้ของบริษัท อีกทั้งมีรูปแบบให้เลือกมากมาย นับตั้งแต่ แฟลชไดร์ฟที่เป็นแบบมาตรฐาน , แฟลชไดร์ฟที่เป็นปากกา, แฟลชไดร์ฟที่อยู่ในรูปคาร์ด, แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยไม้, แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยโลหะ, แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยหนัง, แฟลชไดร์ฟที่เป็นไอเดียใหม่ๆ, แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยยาง ซึ่งสามารถขึ้นรูปแบบ เป็นสัญญลักษณ์ ของบริษัทได้

 

แฟลชไดร์ฟ Flashdrive รับสกรีนโลโก้ ขั้นต่ำ 100 ชิ้น
หากเป็น แฟลชไดร์ฟ Flashdrive ที่หุ้มด้วยยาง ออกแบบเป็น mascot ของบริษัท รับขั้นต่ำ 300 ชิ้น

 

แฟลชไดร์ฟ แบบมาตรฐาน Normal Plastic models :(normal speed/hi-speed)

 

แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ
U 1208 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-SMC U 1208 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-SMC

 

แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ
U 1207 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-DULUX U 1207 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-DULUX

 

แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ
U 1205 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-Hanwha life U 1205 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-Hanwha life

 

แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ
U 1206 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-CREST U 1204 แฟลชไดร์ฟแบบกลม

 

แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ
U 1203 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-กรมกิจการชายแดนทหาร U 1203 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-กรมกิจการชายแดนทหาร

 

U 1201 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-UIOT U 1201 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-UIOT

 

U 1200 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-Fineegan U 1200 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-Fineegan

 

U 1199 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-Mobifone U 1199 แฟลชไดร์ฟแบบการ์ด-Mobifone

 

P 2362-UD-12 P 2363-UD-15 P 2364-UD-20

 

P 2365-UD-41 P 2365-UD-41 P 2375-UD-485

 

   
P 2366-UD-42 P 2367-UD-43 P 2368-UD-44 

 

P 2369-UD-46 P 2370-UD-47 P 2371-UD-48

 

P 2372-UD-49 P 2373-UD-50 P 2374-UD-415

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านล่างเป็นสินค้าไม่ได้ update สินค้าใหม่อยู่ด้านบนค่ะ

             

 

UD-101 UD-102 handy drive UD-103 UD-104 flash drive

 

UD-105 UD-107 UD-108 UD-109 Flash drive 

 

UD-110 แฮนดี้ไดร์ฟ  UD-111 handy drive  UD-112 แฟลชไดร์ฟ UD-113 flash drive

 

UD-114 handy drive UD-115 UD-116 flash drive UD-117 แฟลชไดร์ฟ

 

UD-118 UD-119 flash drive UD-120 แฮนดี้ไดร์ฟ UD-121 handy drive

 

UD-122 thumb drive UD-123  UD-124 flash drive   UD-125 แฮนดี้ไดร์ฟ

 

      แฟลชไดร์ฟ แบบ Flash drive USB band/Rubber/Aluminum/Wooden models

       
 UD-201 Aluminum flash drive UD-202 Aluminium flash drive UD-203 UD-204A/B

 

       
UD-205    UD-206 แฟลชไดร์ฟ  UD-207  UD-208

 

       
UD-209  UD-210 UD-211 แฮนดี้ไดร์ฟ  UD-212 flash drive

 

       
UD-213 thumb drive  UD-214  UD-216 แฟลชไดร์ฟ UD-217 handy drive

 

       
 UD-218 flash drive UD-219 แฮนดี้ไดร์ฟ UD-220 UD-221 แฟลชไดร์ฟ

 

       
UD-222A UD-222B   UD-223 แฟลชไดร์ฟ  UD-224 แฮนดี้ไดร์ฟ

 

       
UD-225   UD-226 แฟลชไดร์ฟ  UD-227   UD-228 flash drive

                                  

แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยไม้ Wooden Flash drive                                 

WOODUSB-01 WOODUSB-02 WOODUSB-03 WOODUSB-04

 

 กำไลแฟลชไดร์ฟ WRISTBAND USB FLASH DRIVE/ USB BAND

USBAND-001    USBAND-002    ภาพขยาย USBAND    ภาพขยาย USBAND   
ขนาด 200x20x3 mm.    ขนาด 210x20.5x8.5 mm. wristband usb     wristband usb   

 

               
 USBAND-003 wristband usb     ขนาด 211x19x8.5 mm.