แฟลชไดร์ฟหุ้มด้วยไม้

แฟลชไดร์ฟแบบหุ้มด้วยไม้ แฟลชไดร์ฟ แฮนดี้ไดร์ฟ ธัมบ์ไดร์ฟ รับสกรีนโลโก้

              แฟลชไดร์ฟ Flash Drive เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้พกพา โดยแฟลชไดร์ฟ จะเก็บข้อมูลเหมือนฮาร์ดดิสก์ มีขนาดความจุแตกต่างกันไป ตั้งแต่ขนาด  4 GB, 8 GB, 16 GB เป็นต้น แฟลชไดร์ฟ Flash Drive เรียกได้หลายชื่อ เช่น แฟลชไดร์ฟ Flash Drive,แฮนดี้ไดร์ฟ Handy Drive,ทัมบ์ไดร์ฟ Thumb Drive,ยูเอสบี แฟลชไดร์ฟ เป็นต้น
         ในขณะนี้ แฟลชไดร์ฟ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยใช้ในงาน พรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ของชำร่วย ของขวัญ ของรางวัล ในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ โดยสามารถสกรีนชื่อหรือโลโก้ของบริษัท อีกทั้งมีรูปแบบให้เลือกมากมาย นับตั้งแต่ แฟลชไดร์ฟที่เป็นแบบมาตรฐาน, แฟลชไดร์ฟที่เป็นปากกา, แฟลชไดร์ฟที่อยู่ในรูปคาร์ด, แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยไม้, แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยโลหะ, แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยหนัง, แฟลชไดร์ฟที่เป็นไอเดียใหม่ๆ ,แฟลชไดร์ฟที่หุ้มด้วยยาง ซึ่งสามารถขึ้นรูปแบบ เป็นสัญญลักษณ์ ของบริษัทได้

 

แฟลชไดร์ฟ Flashdrive รับสกรีนโลโก้ ขั้นต่ำ 100 ชิ้น
หากเป็น แฟลชไดร์ฟ Flashdrive ที่หุ้มด้วยยาง ออกแบบเป็น mascot ของบริษัท รับขั้นต่ำ 300 ชิ้น

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
P 2529 แฟลชไดร์ฟแบบหุ้มด้วยไม้ P 2529 แฟลชไดร์ฟแบบหุ้มด้วยไม้

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
U 1296 แฟลชไดร์ฟไม้แบบแท่งดินสอ

 

   แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง
U 1295 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ U 1294 แฟลชไดร์ฟไม้แบบกากบาท

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
U 1297 แฟลชไดร์ฟไม้-Nestle U 1292 แฟลชไดร์ฟไม้แบบหนังสือ

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง
U 1291 แฟลชไดร์ฟไม้แบบกิ่งไม้ U 1290 แฟลชไดร์ฟกลมแบบไม้ก๊อก U 1289 แฟลชไดร์ฟไม้

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง
U 1293 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ U 1288 แฟลชไดร์ฟไม้

  

  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
U 1286 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ U 1286 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
U 1285 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ U 1285 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง
U 1284 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้แบบกลมรูปทรงรี U 1284 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้แบบกลมรูปทรงรี

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
U 1283 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้แบบกลมรูปไข่ U 1283 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้แบบกลมรูปไข่

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
U 1282 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ U 1282 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง
U 1287 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ TOYOTA U 1280 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง
U 1281 แฟลชไดร์ฟไม้-แบบกิ๊บหนีบ U 1279 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง 
U 1278 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ หจก.อักษรศึกษา U 1277 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ คลังสินค้าไซโล

 

 แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง  แฟลชไดร์ฟพรีเมี่ยม รับผลิต USB Flash drive Thumb Drive แฟลชไดร์ฟ พร้อมสกรีน USB flash drive ของขวัญ ของที่ระลึก ของแจก ราคาส่ง
U 1277 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ U 1277 แฟลชไดร์ฟหุ้มไม้ คลังสินค้าไซโล

 

     
P 2520-UW-111 P 2521-UW-122 P 2522-UW-123

 

     
P 2523-UW-125 P 2524-UW-126 P 2529-UW-906

 

   
P 2526-UW-900 P 2525-UW-410

 

     
P 2528-UW-904 P 2527-UW-903 P 2530-UW-910