ติดตู้เย็นทำจากยาง

 
  M 5446 ติดตู้เย็นยาง - ตุ๊กตาคละแบบ  ขนาด 4x6 ซม.

 

M 3944 ยางหยอดติดตู้เย็น-พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี M 3945 ยางหยอดติดตู้เย็น-พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี
ขนาด 7x8.5 ซม. ขนาด 6x8 ซม.

 

M 3946 ยางหยอดติดตู้เย็นแบบกลม-บึงฉวาก M 3947 ยางหยอดติดตู้เย็นม้าน้ำ-บึงฉวาก
ขนาด 5 ซม. ขนาด 4x6.5 ซม.

 

M 3093 ติดตู้เย็นยางหยอด - HKFC  ยาว 4 นิ้ว M 3160 แม่เหล็กติดตู้เย็นยางหยอด - Siriraj

 


M 3161 แม่เหล็กติดตู้เย็นยางหยอด - จตุรงค์  ขนาดความสูง 12 ซม.

 

 

 

 

Visitors: 94,432