ติดตู้เย็นไดคัทตามแบบ

          บริษัทผลิตแม่เหล็กภาพติดตู้เย็น เพื่อเป็นของชำร่วยงานแต่งงาน ขนาดมาตรฐาน 4.7x7.5 ซม. ความหนาขนาด 0.65 มม. (สูงกว่ามาตรฐานทั่วไปในท้องตลาด) หรือไดคัท เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น ดอกไม้ วัดวาอาราม,รถยนต์ รูปสัตว์ต่าง ๆ  ผลิตเพื่อทำเป็นจิ๊กซอว์ติดตู้เย็น  เป็นที่คั่นหนังสือ ขนาดมาตรฐาน 3x10 ซม. ผลิตเป็นนามบัตร , บัตรผ่านเข้างาน ,ติดกับกระดาษโน้ต เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือผลิตเพื่อบรรจุในซองขนมสติกเกอร์แม่เหล็กติดรถยนต์ สำหรับรถตู้ รถโดยสาร เพื่อประชาสัมพันธ์

 

 

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3071 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

 

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3063  ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

 

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3060  ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3059 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3058 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3057 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3054 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3053 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3052 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

M 3039  ภาพพิมพ์แม่เหล็กติดตู้เย็น

รับผลิตออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย้นยาง ภาพแม่เล็กรูปทรงต่างๆ แม่เหล็กติตู้เย็นของชำร่วยแต่งงาน ของพรีมเมียน

M 3051 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น ตัดตามแบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 5403 แม่เหล็กอ่อนพิมพ์ติดตู้เย็น-Foodpanda  ขนาด 6.9x8 ซม.

 

     
M 3051 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ M 3052 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็นตัด-ตามแบบ M 3053 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ

 

M 3054 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ M 3055 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ M 3056 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ

 

M 3057 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ M 3058 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ M 3059 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ

 

ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น แม่เหล็กภาพพิมพ์ ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น แม่เหล็กภาพพิมพ์ ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น แม่เหล็กภาพพิมพ์
M 3060 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ M 3061 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ M 3062 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ

 

ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น แม่เหล็กภาพพิมพ์ ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น แม่เหล็กภาพพิมพ์
M 3063 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ             M 3071 ภาพแม่เหล็กติดตู้เย็น-ตัดตามแบบ   

 

 

 

 

 

Visitors: 97,233