กระปุกออมสินเรซิ่น

รับผลิตกระปุกออมสิน

       กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค มีน้ำหนักเบา ปั้นเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ตามความต้องการ ทำได้หลายขนาด
กระปุกออมสิน มีน้ำหนักเบา สีสันสดใส ทุกชิ้น บรรจุลงใน
กล่องกระดาษลูกฟูก 1 ชิ้น ต่อ 1 กล่อง รับผลิตขั้นต่ำที่ 300 ชิ้น
สนใจส่งรูปแบบและสีเพื่อเสนอ
ราคา  หรือติดต่อกับฝ่ายขายของบริษัท 

 

 

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 6119 กระปุกออมสินเรซิ่น  " ตู้ ATM "   ขนาด 3 x 3.5 X 6 นิ้ว

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 6095 กระปุกออมสินเรซิ่น - วชิรพยาบาล  ขนาด 4 X 7 นิ้ว

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 6078  ออมสินเรซิ่นรูปรถ  " Viriyah "  ขนาด 4 X 7 X 5 นิ้ว

 

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 6781  กระปุกออมสินเรซิ่น - หมีแพนด้าแม่- ลูก

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 3992 กระปุกออมสินทำมาจากเรซิ่น - พระธุดงค์   ขนาด 4 X 4 X 9 นิ้ว

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 3991 ออมสินเรซิ่น  - ตุ๊กตาสโนว์แมน  ขนาด 5 X 7 นิ้ว

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 3960 กระปุกออมสินทำมาจากเรซิ่น  - พระบิณฑบาตร  ขนาด 4 X 8.5 นิ้ว

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 3959 กระปุกออมสินทำมาจากเรซิ่น - โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  

ขนาด 3 X 3 X 5.25 นิ้ว

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 3476  กระปุกออมสินเนื้อเรซิ่น  - ไทย-เดนมาร์ค  ขนาด 5.5 X 5 X 2.5 นิ้ว

 รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 3261  กระปุกออมสินเนื้อเรซิ่น  " PC Cabin " ขนาด 10 X 20 X 8.8 ซ.ม 

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 1280 ออมสินปูนพลาสเตอร์ - นายทหารเรือ

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 1136   ออมสินปูนพลาสเตอร์  - ปลาฉลามบึงฉวาก

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 1133  ออมสินปูนพลาสเตอร์ - เรือหลวงหญิง

รับผลิตกระปุกออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเดอร์ ทำจากเรซิ่น เซรามิก น้ำหนักเบา ปั่นเป็นรูปทรงต่างๆความต้องการลูกค้า ทำได้หลายขนาด ออมสินของพรีเมียน

M 1132 ออมสินปูนพลาสเตอร์ - เรือหลวงชาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค
M 6119 กระปุกออมสินเรซิ่น - ตู้ ATM  
ขนาด 3 x 3.5 x 6 นิ้ว

 

กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค กระปุกออมสิน ออมสิน ผลิตจากปูนพลาสเตอร์ หรือเซรามิค
M 6095 กระปุกออมสินเรซิ่น ขนาด 4 x 7 นิ้ว
วชิรพยาบาล "

 

กระปุกออมสิน ออมสิน กระปุกออมสิน ออมสิน
กระปุกออมสิน ออมสิน กระปุกออมสิน ออมสิน
M 6078 ออมสินเรซิ่น รูปรถยนต์ -Viriyah  M 6078 ออมสินเรซิ่น รูปรถยนต์ -Viriyah 
ขนาด 4 x 7 x 5 นิ้ว ขนาด 4 x 7 x 5 นิ้ว

 

M 3991 ออมสินเรซิ่น-ตุ๊กตาสโนว์แมน  M 3992 ออมสินเรซิ่น-พระธุดงค์
ขนาด 5x7 นิ้ว ขนาด 4x4x9 นิ้ว 

 

M 3959 กระปุกออมสินทำจากเรซิ่น-ร.พ.บำรุงราษฎร์ ขนาด 3x3x5.25 นิ้ว
        

 

M 3476 กระปุกออมสินเนื้อเรซิ่น - ไทย-เดนมาร์ค M 3261 กระปุกออมสินเนื้อเรซิ่น - PC Cabin
ขนาด 5.5x3.5x2.5 นิ้ว ขนาด 10 x 20 x 8.8  ซม.
   

 

M 1132-1 กระปุกออมสิน M 1132-2 กระปุกออมสิน ภาพด้านหลังกระปุกออมสิน

 

M 1133 กระปุกออมสิน M 1280 ออมสินปูนปาสเตอร์

 

M 1136-2 กระปุกออมสินปลาฉลาม M 1136-1 กระปุกออมสินปลาฉลาม

 

 

 

Visitors: 97,233