อะไหล่พวงกุญแจ

 อะไหล่พวงกุญแจ ห่วงกลม ห่วงแบน ห่วงปั๊มเรียบ พวงกุญแจต่อโซ่ พวงกุญแจโลหะ 

 

        ขายส่งอะไหล่พวงกุญแจ ห่วงกลม ห่วงแบน ห่วงปั๊มเรียบ หัวตัวG ห่วงกลมเล็ก ห่วงโซ่ ห่วงลวดดัดแบบต่างๆ  ห่วงคลิบดำ ห่วงสามเหลี่ยม ห่วงเกียว ห่วงโซ่ปั๊ม ห่วงแบน ห่วงลาย มีทั้งแบบมาตรฐานชุบนิเกิ้ล  แบบชุบทอง หรือแบบไม่ชุบ

***ขนาดวัดจาก Outer diameter เป็น mm.***

GL 111 ห่วงโซ่ 22.8 mm.   GL 112 ห่วงโซ่+สามเหลี่ยม 22.8 mm. GL 113 ห่วงโซ่+เกี่ยวกลม 22.8 mm.
GL 114 ห่วงโซ่ปั๊ม 25.4 mm.    GL 115 ห่วงโซ่ปั๊ม+สามเหลี่ยม 25.4 mm. GL 116 ห่วงโซ่ปั๊ม+เกี่ยวกลม 25.4 mm.   
GL 118M ห่วงใหญ่แบนต่อโซ่ขนาดกลาง GL 119M ห่วงใหญ่แบนต่อโซ่ขนาดกลางกะสามเหลี่ยม GL 120M ห่วงใหญ่แบนต่อโซ่ขนาดกลางกะเกี่ยวกลม
ขนาด 33.4 M ขนาด 33.4 M ขนาด 33.4 M
 
GL 118L ห่วงใหญ่แบนต่อโซ่ขนาดใหญ่ GL 119L ห่วงใหญ่แบนต่อโซ่ขนาดใหญ่กะสามเหลี่ยม  
ขนาด 33.4 M ขนาด 33.4 M  
 
GL 121 S ห่วงกลมแบนต่อโซ่
GL 122 S ห่วงกลมแบนต่อโซ่+สามเหลี่ยม  
ขนาด 30.1  mm. ขนาด 30.1  mm.  
GL 122 M ห่วงกลมแบนต่อโซ่ขนาดกลาง+สามเหลี่ยม GL 123 S ห่วงกลมแบนต่อโซ่+เกี่ยวกลม GL 123 M ห่วงกลมแบนต่อโซ่ขนาดกลาง+เกี่ยวกลม
ขนาด  30.1  mm. ขนาด  30.1  mm. ขนาด  30.1  mm.
GL 124 ห่วงเล็กแบนต่อโซ่ GL 125 ห่วงเล็กแบนต่อโซ่+สามเหลี่ยม GL 126 ห่วงเล็กแบนต่อโซ่+เกี่ยวกลม
ขนาด 24.5 mm. 
ขนาด  24.5 mm.  ขนาด  24.5 mm. 
GL 131 ห่วงลายข้อเล็กต่อโซ่ GL 132 ห่วงลายข้อเล็กต่อโซ่+สามเหลี่ยม GL 133 ห่วงลายข้อเล็กต่อโซ่+เกี่ยวกลม
ขนาด  25 mm.  ขนาด  25 mm.  ขนาด  25 mm. 
GL 311 ห่วง"เรารักในหลวง"   31.2 mm.  GL 313 ห่วงเล็กแบน 24.5  mm. GL 314 ห่วงกลางแบน 30.1  mm.
GL 315 ห่วงใหญ่แบน 33.4  mm.   GL 411 ห่วงเล็กลาย 24.3  mm. GL 412 ห่วงกลางลาย 29.1  mm.
GL 413 ห่วงใหญ่ลาย 33.6  mm. GL 414 ห่วงลายข้อเล็ก 25  mm. GL 414 S ห่วงลายข้อจิ๋ว 20.6  mm.
GL 415 ห่วงลายข้อกลาง 29  mm. GL 421 ห่วงเล็กไม่ปั๊ม 22.8  mm. GL 422 ห่วงเล็ก ขนาด 25.4  mm.
     
GL 423 ห่วงกลาง ขนาด 30  mm. GL 424 ห่วงกลางลวดหนา 30  mm. GL 425 ห่วงใหญ่ 33.8  mm.
 
GL 431 ห่วงจิ๋วสปริง 16.4  mm. GL 432 ห่วงจิ๋วสปริง-เล็ก 13.8  mm.
GL 021 โซ่ 4 ข้อ ขนาดเล็ก  W:18 mm. GL 022 โซ่ 4 ข้อ ขนาดกลาง  W:23 mm. GL 023 โซ่ 4 ข้อ ขนาดใหญ่  W:34 mm.
 
GL 711 S ตัวเหวี่ยงเล็ก (ข้อหมุนเล็ก) GL 711 ตัวเหวี่ยง (ข้อหมุน)
W: 7.2 mm. / H: 16.6 mm. W: 9 mm. / H: 20.6 mm.  
GL 011 ห่วงเกี่ยว 18 วงเล็ก GL 012 ห่วงเกี่ยว 18 วงใหญ่ GL 013 ห่วงเกี่ยว 16 วงเล็ก
ขนาด 8.3 mm. ขนาด 10.4  mm. ขนาด 10  mm.
1 กก.มีประมาณ 4,860 ตัว 1 กก.มีประมาณ 3,600 ตัว 1 กก.มีประมาณ 2,300 ตัว
GL 014 ห่วงเกี่ยว 16 วงใหญ่ GL 015 ห่วงเกี่ยว 14
GL 016 ห่วงสามเหลี่ยม
ขนาด 12.1  mm. ขนาด 14.1  mm. ขนาด 10.8  mm.
1 กก.มีประมาณ 1,800 ตัว 1 กก.มีประมาณ 1,080 ตัว 1 กก.มีประมาณ 3,420 ตัว
     

 

 


Visitors: 82,271