ธุรกิจของที่ระลึกงานกีฬาโอลิมปิคปักกิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

               สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักเศรษฐศาสตร์ในกรุงปักกิ่งคาดว่า เนื่องจาก
จะมีการจัดงานกีฬาโอลิมปิคกรุงปักกิ่งในปีนี้ การอุปโภคบริโภคของจีนในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมากคิด
เป็น 100,000 ล้านหยวน   จึงทำให้ยอดจำนวนการอุปโภคบริโภคของจีนในปีนี้มีจำนวนกว่า 1,500,000 ล้าน
หยวนทีเดียว

                เนื่องจากโอกาสในการจัดงานกีฬาโอลิมปิคพบได้ยากในประวัติศาสตร์ จึงทำให้ธุรกิจของที่ระลึก
โอลิมปิคได้กลายเป็นกิจการที่พัฒนาไปรวดเร็วที่สุดในจีน ด้วยการขับเคลื่อนของการจัดงานกีฬาโอลิมปิค
ธุรกิจของที่ระลึกเกี่ยวกับโอลิมปิคได้ปรากฎแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว

                   

                ในตลาดของที่ระลึกที่มีมูลค่ากว่าหลายล้านๆเหรียญสหรัฐปัจจุบัน ของที่ระลึกโอลิมปิคจากจีนได้
ครอบคลุมโควต้าการตลาดในโลกกว่า 60 % แล้ว

                 นานมาแล้ว จึนมีประเพณีที่ชอบมอบของขวัญแก่กันและกัน และของขวัญยังเป็นสิ่งสำคัญใน
การพัฒนาสังคมที่ทันสมัยของจีนในปัจจุบัน  ของขวัญมีหลายประเภทนับไม่ถ้วน      พร้อมๆกับการจัดงาน
กีฬาโอลิมปิคที่ใกล้จะมาถึงนี้ 
                 ผู้ที่อยากจะเลือกซื้อของที่ระลึกที่เกี่ยวกันกับงานกีฬาโอลิมปิคมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น   เพราะนอกจาก
จะใช้ของขวัญแล้วของที่ระลึกเกี่ยวกับงานกีฬาโอลิมปิคกรุงปักกิ่งยังอาจจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหลังงานกีฬาโอ
ลิมปิคกรุงปักกิ่งจัดแล้วเสร็จ
 

    

นายซุนเจิ้ง นายกสมาคมการค้าของที่ระลึกของสมาคมสหพันธ์อุตสาหกรรมพาณิชย์ทั่วประเทศจีน กล่าวว่า 
ของขวัญโอลิมปิคได้รวบรวมลักษณะต่างๆของประชาชาติจีน วิสาหกิจต่างๆ  จำเป็นต้องเอาใจใส่ด้านการออก
แบบและการผลิต เพื่อให้
ของที่ระลึกประเภทต่างๆ มีคุณภาพดี

                 แหล่งข่าวรายงานว่า งานนิทรรศการของที่ระลึกแห่งกรุงปักกิ่งครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตร
กรรมจีน ระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 24 มีนาคมนี้  ในการแสดงครั้งนี้     โรงงานกว่า 400 แห่งของจีนและต่างประเทศ
จะเข้าร่วมการงาน ถึงปัจจุบันได้มีผู้มาลงทะเบียนอยากไปชมนิทรรศการครั้งนี้กว่า 6 พันคน

                 การจัดงานกีฬาโอลิมปิคได้นำโอกาสมาสู่กิจการของที่ระลึกของจีน และทำให้กิจการของที่ระลึกของ
จีน   ได้รับความสนใจทั่วโลก เพราะในประเทศจีน ผู้ที่ผลิตของที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นโรงงานภาคเอกชน ขนาดย่อม
นายซุนเจิ้งกล่าวว่าปัจจุบัน การพัฒนากิจการของที่ระลึกของจีน ได้รับการรับรองจากทั่วโลกแล้ว    ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การออกแบบ หรือคุณภาพการผลิต ดังนั้น นักธุรกิจผลิตของที่ระลึกของจีนควรใช้โอกาสที่ดีนี้   ส่งเสริมการผลิต
ของที่ระลึกของจีน    ให้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป

      

 

                                 ข้อมูลจาก www.thai.cri.cn

Visitors: 30,917