Gifts For Business
ของขวัญผูกสัมพันธ์ธุรกิจ

การทำธุรกิจต้องพึ่งพาทั้งตัวบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร โดยหลายกรณีของขวัญอาจเป็นสื่อสำคัญ
ในการพัฒนาความสัมพันธ์  ของขวัญหนึ่งชิ้นอาจเป็นทางลัดนำไปสู่ความสำเร็จเร็วขึ้น

การมองของขวัญให้กันในโอกาสต่างๆ เป็นประเพณีนิยมอย่างหนึ่ง ซึ่งถือปฎิบัติกันในหลายประเทศ เป็นมารยาททาง
สังคมที่แสดงถึงการคารวะ หรือความระลึกถึงกัน

แต่ในบางประเทศเคร่งครัดกับประเด็นทุจริตคอร์รัปชั่นมาก เช่น มาเลเซียและปารากวัย อาจเแปลความหมายของ
"สินน้ำใจ" เป็นการ"ติดสินบน" ไปได้ การติดต่อกับนักธุรกิจและนักการเมืองในเมาเลซียจึงไม่นิยมมอบของขวัญ เว้น
แต่คนสองคนจะผูกมิตรกันเป็นการส่วนตัวอยู่ก่อน

ในสิงคโปร์ข้าราชการงดรับของขวัญทุกกรณี ขณะที่ในสหรัฐจำกัดมูลค่าของขวัญไม่เกิน 25 ดอลลาร์ หรือไม่สูงกว่า
 1,000 บาทดังนั้น แม้ของขวัญจะเป็นสิ่งที่มองกันว่าไม่มีพิษภัย แต่การทำความเข้าใจวัฒนธรรมการให้ที่มีลักษณะ
เฉพาะในแต่ละประเทศ ก็มีความจำเป็น

                              
การมอบของขวัญในโอกาสพิเศษ เป็นธรรมเนียนนิยมของประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แทนการแสดง
ไมตรีจิตระหว่างผู้ให้และผู้รับ เรื่องของวิธีการก็มีความสำคัญไม่น้อย

ในเอเซียและตะวันออกกลาง นิยมยื่นมือขวาส่งมอบของ ญี่ปุ่นและฮ่องกง ใช้ทั้งสองมือมอบและรับ สิงคโปร์ ถือเป็น
มารยาทที่จะปฎิเสธการรับของขวัญจนครบ 3 ครั้ง ถึงจะยื่นมือออกมารับไปได้ ผิดกับชิลี ผรับต้องรีบแกะกล่องออกดู
ทันที จึงถือว่ามารยาทงาม

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับ การมอบของขวัญธุรกิจ ก็คือ ต้องทำความเข้าใจเรื่องของ "กาลเทศะ" การให้ถูกที่ ถูกเวลา
เป็นสิ่งสำคัญเท่า ๆ กับการเลือกประเภทของขวัญ อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสะท้อนแนวคิด รสนิยม จิตนาการสร้างสรรค์ 
และความพิถีพิถันของแต่ละบุคคล

เกณฑ์การเลือกประเภทของขวัญ พยามยามนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องและโยงใยความสันพันธ์ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงของขวัญ
ฟุ่มเฟือยราคาแพง เพื่อไม่ให้ผู้รับรู้สึกอีดอัดใจหรือสำคัญผิดว่ามีความนัยอะไรบางอย่างแฝงอยู่

                              
นักธุรกิจต้องพบปะติดต่อผู้คนมากมาย แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกัน ถ้าเพียงแต่รู้จักสังเกตและจดจำว่าใครชอบ
และไม่ชอบอะไรบ้าง จะเป็นประโยชน์มาก บ่อยครั้งสิ่งของเล็กน้อยสะท้อนถึงความเอาใจใส่ ทำให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเป็น
คนสำคัญ ความประทับใจนั้นจะส่งเสริมความสันพันธ์ทรางธุรกิจให้เบ่งบานต่อไป

ของขวัญธุรกิจที่นิยมมอบให้กันเป็นลักษณะส่วนตัว แบ่งออกได้หลายประเภท ประเภทของใช้ทั่วไปได้แก่ ปากกา สมุด
บันทึก ปฏิทิน ที่ทับกระดาษ แก้วน้ำ จานรองแก้ว เข็มกลัด ไฟฉาย มีดพก นาฬิกา กระเป๋า ร่ม เครื่องคิดเลข
ประเภทของใช้ส่วนตัว ได้แก่ ชุดอุปกรณ์โกนหนวด ชุดเครื่องสำอาง เครื่องเขียน กระเป๋าสตางค์ พวงกุญแจ  


ในกลุ่มของประดับบ้าน ได้แก่กรอบรูป ชุดแก้วน้ำ ชุดมีดครัว ที่เปิดขวด สำหรับคนรับกิจกรรมกลางแจ้ง นิยมให้หมวก
แว่นกันแดด ชุดอุปกรณ์ชายหาด  ชุดแค้มปิ้ง กล่องส่องทางไกล กล้องถ่ายรูป นาฬิกาจับเวลา

นอกจากนี้ยังนิยมประทับชื่อ หรือตราของบริษัทลงบนของขวัญด้วย จะให้เป็นที่ระลึกหรือเพื่อประโยชน์ด้านโฆษณาประชา
สัมพันธ์ก็ตามที ทำให้ผู้รับจดจำและนึกถึงทุกครั้งที่มองเห็น

แต่ในประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส กรีก อิตาลี โปรตุเกส และสเปน ไม่นิยมของขวัญติดโลโก้    บางครั้งศาสนา ความเชื่อ
และจารีตประเพณีบางอย่างทำให้ต้องเลือกของขวัญอย่างระมัดระวัง วัฒนธรรมอิสลามไม่กินหมู ถ้าเลือกของขวัญที่เกี่ยว
ข้องกับหมูถือว่า ลบหลู่ดูหมิ่น  และชาวมุสลิมที่เคร่งครัดจะไม่รับของขวัญประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด


โอกาสเหมาะที่จะมอบของขวัญธุรกิจมีหลายโอกาส เช่น เมื่อประสบความสำเร็จ หรือมีงานฉลองสำคัญ ๆของขวัญที่มี
คุณภาพจะสร้างความประทับใจเป็นที่จดจำไปนาน

ก่อนส่งมอบของขวัญ ตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญของบริษัทหรือองค์กรนั้น ๆ ให้ชัดเจน ถ้ากลัวว่าจะเกิด
ความไม่เหมาะสม ตัดปัญหาโดยการส่งบัตรอวยพรสวย ๆ เขียนข้อความส่งไปสักใบ ของขวัญเล็กน้อยอาจด้อยมูลค่า
แต่มากความหมาย เพราะแสดงถึงการมีไมตรีจิตต่อกัน

การทำธุรกิจ ไม่ควรละเลยความสำคัญของการมอบของขวัญในเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาล "ขอบคุณ"
เพื่อแทนความรู้สึกขอบคุณต่อผู้อุปการคุณที่เกื้อกูลกันมาตลอดทั้งปี

 

                        ข้อมูลจาก Gift ideas 2007

Visitors: 64,059