ม่านบังแดดด้านข้างรถยนต์

                 ม่านบังแดดแบบด้านข้าง ผลิตจากผ้าไนล่อนซิลเวอร์โค้ด คุณสมบัติกันแสง UV ได้ 70 %  หรือม่านบังแดด ที่ผลิตจาก
ผ้าดูปองด์ ของอเมริกา มีคุณสมบัติ กันแสง UV  ได้ถึง 90 %  ลวดสปริงที่เป็นโครงสร้าง 
ในการม้วนเก็บ ผลิตจากเหล็กไม่เป็นสนิม

                สามารถพิมพ์โลโก้หรือทำสกรีนชื่อบริษัทได้  ขนาดมาตรฐาน 37x45 ซม.

 

  ม่านบังแดดรถยนต์ ติดกระจกด้านข้างรถยนต์, ม่านบังแดดด้านข้างม้วนเก็บได้ , ม่านบังแดดด้านข้างพับเก็บได้, ม่านบังแดดด้านข้างผ้าเงินซิลเวอร์, ม่านบังแดดด้านข้างผ้าสปันบอนด์ ,ม่านบังแดดด้านข้าง ผ้าไทเวคดูปองค์ , ม่านบังแดดด้านข้างผ้าไนล่อนซิลเวอร์โค้ด ,ที่บังแดดด้านข้าง, ม่านติดกระจกด้านข้างรถยนต์ ,ม่านสปริงติดกระจกรถยนต์, ม่านสปริงติดกระจกข้างคนขับ
  M 6333 ม่านบังแดดด้านข้าง ผ้าเงินซิลเวอร์  ขนาด 37x45 ซม.
  "GRIP" 

 

ม่านบังแดดรถยนต์ ติดกระจกด้านข้างรถยนต์, ม่านบังแดดด้านข้างม้วนเก็บได้ , ม่านบังแดดด้านข้างพับเก็บได้, ม่านบังแดดด้านข้างผ้าเงินซิลเวอร์, ม่านบังแดดด้านข้างผ้าสปันบอนด์ ,ม่านบังแดดด้านข้าง ผ้าไทเวคดูปองค์ , ม่านบังแดดด้านข้างผ้าไนล่อนซิลเวอร์โค้ด ,ที่บังแดดด้านข้าง, ม่านติดกระจกด้านข้างรถยนต์ ,ม่านสปริงติดกระจกรถยนต์, ม่านสปริงติดกระจกข้างคนขับ ม่านบังแดดรถยนต์ ติดกระจกด้านข้างรถยนต์, ม่านบังแดดด้านข้างม้วนเก็บได้ , ม่านบังแดดด้านข้างพับเก็บได้, ม่านบังแดดด้านข้างผ้าเงินซิลเวอร์, ม่านบังแดดด้านข้างผ้าสปันบอนด์ ,ม่านบังแดดด้านข้าง ผ้าไทเวคดูปองค์ , ม่านบังแดดด้านข้างผ้าไนล่อนซิลเวอร์โค้ด ,ที่บังแดดด้านข้าง, ม่านติดกระจกด้านข้างรถยนต์ ,ม่านสปริงติดกระจกรถยนต์, ม่านสปริงติดกระจกข้างคนขับ
M 6282 ม่านบังแดดด้านข้าง พับเก็บได้  ขนาด 37x45.1ซม. M 6096 ที่บังแดดด้านข้างผ้าดูปองค์  
Diamond  " 70 ปี จุฬา "

 

 

 

ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดดด้านหน้ารถ
 M 5670 ม่านบังแดดด้านข้างม้วนเก็บได้ - รพ.กรุงเทพ-อุดร M 5439 ม่านบังแดดด้านข้างม้วนเก็บได้ - การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 ขนาด 38.5x45 ซม. ขนาด 38x45 ซม.

 

ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดดด้านหน้ารถ ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดดด้านหน้ารถ
M 4428 ที่บังแดดด้านข้างรถพับเก็บได้-สยามชัย M 4429 ม่านบังแดดกระจกด้านข้างพับเก็บได้-ผ้าดูปองค์-P&S
ขนาด 17.5x15 นิ้ว ขนาด 17.5x15 นิ้ว

 

ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 4426 ม่านกันแดด ด้านข้างรถยนต์-บึงฉวาก M 4427 ม่านบังแดดข้างรถยนต์ ผ้าซิลเวอร์-วิริยะประกันภัย
ขนาด 17.5x15 นิ้ว ขนาด 17.5x15 นิ้ว

 

ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 3892 ม่านบังแดดด้านข้าง - น้ำประปาปาป้า M 3892 ม่านบังแดดด้านข้าง - น้ำประปาปาป้า
15x17.5 นิ้ว  
   
ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 3891 ม่่านบังแดดด้านข้าง-AUSSINO M 3891 ม่่านบังแดดด้านข้าง-AUSSINO
15x17.5 นิ้ว  
   
M 3131 ม่านบังแดดด้านข้าง - www.toothfriendly.in.th M 3140 ม่านบังแดดด้านข้าง - SKP General
M 3131 ม่านบังแดดด้านข้าง - www.toothfriendly.in.th M 3140 ม่านบังแดดด้านข้าง - SKP General
   
M 2117 ที่บังแดดด้านข้าง ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 2117 ที่บังแดดด้านข้าง  M 704 ม่านบังแดดด้านข้าง
   
ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 705 ม่านบังแดดด้านข้าง M 706 ม่านบังแดดด้านข้าง
   
ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 707 ม่านบังแดดด้านข้าง M 708 ม่านบังแดดด้านข้าง
   
ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 709 ม่านบังแดดด้านข้าง M 701 ม่านบังแดดด้านข้าง
   
ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
 M 702 ม่านบังแดดด้านข้าง  M 1056 ม่านบังแดดด้านข้าง
   
ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม ม่านบังแดด รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 1057 ม่านบังแดดด้านข้าง M 1069 ม่านบังแดดด้านข้าง

  

 

ม่านบังแดดด้านหน้ารถ  ผลิตจากผ้าไนล่อนซิลเวอร์โค้ด คุณสมบัติกันแสง UV ได้ 70 %  หรือม่านบัง
แดด ที่ผลิตจากผ้าดูปองด์ ของอเมริกา มีคุณสมบัติ กันแสง UV  ได้ถึง 90 %  ลวดสปริงที่เป็นโครงสร้างใน
การม้วนเก็บ ผลิตจากเหล็กไม่เป็นสนิม
 
พิมพ์โลโก้ได้เต็มพื้นที่
 
ขนาดมาตรฐาน ความยาวประมาณ 142.5 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางแต่ละวง 67 ซม. 
ม่านบังแดดด้านหน้ารถ

 

ม่านบังแดดด้านหน้ารถ รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 764 ม่านบังแดดด้านหน้ารถ
 
ม่านบังแดดด้านหน้ารถ รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 1257 ม่านบังแดดด้านหน้ารถ
 
ม่านบังแดดด้านหน้ารถ รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 1258 ม่านบังแดดด้านหน้ารถพิมพ์เต็มพื้นที่
 
ม่านบังแดด ของพรีเมี่ยม พรีเมี่ยม ของที่ระลึก
M 710  ม่านบังแดดหน้ารถ
 
ม่านบังแดดด้านหน้ารถ รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 1055 ม่านบังแดดหน้ารถ
 
ม่านบังแดดด้านหน้ารถ รถยนต์ ม่านบังแดดด้านข้าง ผลิตของพรีเมี่ยม
M 1055 ม่านบังแดดหน้ารถ (พับเก็บ)