แม่เหล็กติดตู้เย็นเรซิ่น

ผลิต พรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม PREMIUM ของชำร่วยของแถม สินค้าพรีเมี่ยม ของแจกพรีเมียม GIFT

 

แม่เหล็กติดตู้เย็นเรซิ่น 

           รับผลิตและออกแบบแม่เหล็กติดตู้เย็นเรซิ่นทุกประเภท  อาทิ   3D   แบบทรงกลม  แบบหน้าเดียว ผลิตตามแบบที่ต้องการได้
ทุกชิ้นงาน  และใส่ชื่อ  โลโก้  หรือ  ตราสัญลักษณ์บนชิ้นงานได้

 

เรซิ่นติดตู้เย็น-งานข้อความ Decal (รูปลอกน้ำ)
M 6431 เรซิ่นติดตู้เย็น-งานข้อความ Decal (รูปลอกน้ำ) ขนาด 9.5x8 ซม.

 

M 4452 ติดตู้เย็นงานเรซิ่นลงสี-Safety Bird  ขนาด 1.5x2.6 นิ้ว M 4456 งานผลิตเรซิ่นตราโรงงานยาสูบ  ขนาด 1.75x2.25 นิ้ว

 

M 4454 ติดตู้เย็นงานเรซิ่นลงสี-โรงงานยาสูบ  ขนาด 2.6x1.8 นิ้ว M 4455 ที่ติดตู้เย็นงานเรซิ่นลงสี-โรงงานยาสูบ  ขนาด 3.25x1.7 นิ้ว

 

M 3967 ติดตู้เย็นเนื้อเรซิ่น-Memie M 2133 แม่เหล็กเรซิ่น
ขนาด 5.5x6 ซม.  

 

M 1084-1 แม่เหล็กติดตู้เย็น M 1084-2 แม่เหล็กติดตู้เย็น M 1084-3 แม่เหล็กติดตู้เย็น
     

 

M 182 แม่เหล็กติดตู้เย็น M 162 แม่เหล็กติดตู้เย็น M 160 แม่เหล็กติดตู้เย็น
     

 

M 828 แม่เหล็กติดตู้เย็น M 241 แม่เหล็กติดตู้เย็น
   

 

M 1085 แม่เหล็กติดตู้เย็น M 206 แม่เหล็กติดตู้เย็น M 207 แม่เหล็กติดตู้เย็น
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 94,433