พวงกุญแจทำจากผ้า

พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์

 

รับทำพวงกุญแจผ้าพิมพ์ ตามแบบของลูกค้า ของพรีเมียน

 M 6426  พวงกุญแจตุ๊กตาผ้าพิมพ์  " รูปเชฟ " ขนาด 2.5 X 3.5 นิ้ว

รับทำพวงกุญแจผ้าพิมพ์ ตามแบบของลูกค้า ของพรีเมียน

M 6120 พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์ พิมพ์ภาพชาย-หญิง ขนาด 5 X 7 ซ.ม

รับทำพวงกุญแจผ้าพิมพ์ ตามแบบของลูกค้า ของพรีเมียน

M 6089 พวงกุญแจตุ๊กตาผ้ายัดใยสังเคราะห์ " น้องแสงจ้า " ขนาด 5 X 7 ซ.ม

รับทำพวงกุญแจผ้าพิมพ์ ตามแบบของลูกค้า ของพรีเมียน

M 5764 พวงกุญแจตุ๊กตาผ้ายัดใยสังเคราะห์  "พิมพ์หน้าแมว " ขนาด 5.5 X 6 ซ.ม

รับทำพวงกุญแจผ้าพิมพ์ ตามแบบของลูกค้า ของพรีเมียน

M 5701 พวงกุญแจตุ๊กตาผ้าพิมพ์  "I LOVE SCIENCE " ขนาด 4.8 X 7.5 ซ.ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พวงกุญแจตุ๊กตาผ้าพิมพ์ - รูปเชฟ
M 6426 พวงกุญแจตุ๊กตาผ้าพิมพ์ - รูปเชฟ  ขนาด 2.5x3.5 นิ้ว

 

พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์ พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์พิมพ์ภาพ     พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์ พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์พิมพ์ภาพ
M 6120 พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์ พิมพ์ภาพชายหญิง 
ขนาด 5 x 7 ซม.

 

พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์ พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์พิมพ์ภาพ พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์ พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์พิมพ์ภาพ
M 6089 พวงกุญแจยัดใยสังเคราะห์ ขนาด 5 x 7 ซม.
"น้องแสงจ้า" 

 

M 5734 พวงกุญแจผ้ายัดใยสังเคราะห์พิมพ์หน้าแมว  ขนาด 5.5x6 ซม.

 

M 5701 พวงกุญแจตุ๊กตาผ้าพิมพ์ - I Love Science  ขนาด 4.8x7.5 ซม. 

 

 

 

 

 

พวงกุญแจผ้า
พวงกุญแจเรซิ่น พวงกุญแจยางหยอด พวงกุญแจบ้านอะครีลิค

 

 

พวงกุญแจโลหะ สั่งทำ พวงกุญแจโลหะยางหยอด พวงกุญแจหนังแก้ว พวงกุญแจอะครีลิค

 

       
พวงกุญแจไฟฉาย        

 

 

 

 

 

Visitors: 97,234