พวงกุญแจไฟฉาย

พวงกุญแจไฟฉาย-แบบยางหยอด
         พวงกุญแจไฟฉายยางหยอด เป็น Soft PVC ยางสังเคราะห์ที่ทำชื่อและโลโก้ เพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจ องค์กร และส่งเสริมการขาย รูปแบบเฉพาะไม่ซ้ำงานกับใคร งานยางหยอดมีลักษณะนูน แบบ 2 ด้าน ไฟฉายส่องสว่าง LED  ที่ใช้งานทนทาน รูปทรงกระทัดรัด เหมาะมือ เริ่มต้นผลิตชิ้นงาน ที่ 500 ชิ้น

 สนใจสินค้า ติดต่อสอบถามรายละเอียดของพวงกุญแจไฟฉายยางหยอด ที่ ฝ่ายขายบริษัท

 

 พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

M 5669 พวงกุญแจยาง (Softpvc) มีไฟฉาย Led  " FORTUNER CLUB " ขนาดความยาว 3.5 นิ้วรวมห่วง

พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

M 5668 พวงกุญแจยาง (Softpvc) มีไฟฉาย Led  DOC VENEZUELA "  ขนาดความยาว 3.5 นิ้วรวมห่วง

พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

M 5666 พวงกุญแจยาง (Softpvc) มีไฟฉาย Led " BIG PHARMA " ขนาดความยาว 3.5 นิ้วรวมห่วง

พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

M 5665 พวงกุญแจยาง (Softpvc) มีไฟฉาย Led  " Vespa " ขนาดความยาว 3.5 นิ้วรวมห่วง

พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

M 5664 พวงกุญแจยาง (Softpvc) มีไฟฉาย Led  " Premier " ขนาดความยาว 3.5 นิ้วรวมห่วง

พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

พวงกุญแจมีไฟฉายยาง Softpvc มีไฟฉาย led

พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

M 5663 พวงกุญแจยาง  (Softpvc) มีไฟฉาย Led " Premier " ขนาดความยาว 3.5 นิ้วรวมห่วง

พวงกุญแจไฟฉาย แบบยางหยอด ทำชื่อโลโก้เพื่อประชาสัมพันธ์ องค์กร รูปแบบเฉพาะ ของพรีเมียน

M 5667 พวงกุญแจยาง (Softpvc) มีไฟฉาย Led  " DUCATI " ขนาดความยาว 3.5 นิ้วรวมห่วง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led

 

                                                                               
พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led

 

M 5663 พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led-Premier M 5664 พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led-Bridgestone
M 5665 พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led-Vespa M 5666 พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led-Big Pharma
M 5667 พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led-Ducati M 5668 พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led-Doc venezuela
 
M 5669 พวงกุญแจยาง(Softpvc) มีไฟฉาย Led-Fortuner club  

 

 


 

 

 

พวงกุญแจผ้า
พวงกุญแจเรซิ่น พวงกุญแจยางหยอด พวงกุญแจบ้านอะครีลิค

 

 

พวงกุญแจโลหะ สั่งทำ พวงกุญแจโลหะยางหยอด พวงกุญแจหนังแก้ว พวงกุญแจอะครีลิค

 

       
พวงกุญแจไฟฉาย        

 

 

 

 

 

 

 

 

พวงกุญแจผ้า
พวงกุญแจเรซิ่น พวงกุญแจยางหยอด พวงกุญแจบ้านอะครีลิค

 

 

พวงกุญแจโลหะ สั่งทำ พวงกุญแจโลหะยางหยอด พวงกุญแจหนังแก้ว พวงกุญแจอะครีลิค

 

       
พวงกุญแจไฟฉาย        

 

 

 

 

 

 

พวงกุญแจผ้า
พวงกุญแจเรซิ่น พวงกุญแจยางหยอด พวงกุญแจบ้านอะครีลิค

 

 

พวงกุญแจโลหะ สั่งทำ พวงกุญแจโลหะยางหยอด พวงกุญแจหนังแก้ว พวงกุญแจอะครีลิค

 

       
พวงกุญแจไฟฉาย        

 

 

 

 

 

Visitors: 97,230